HC BERG

Home / HC BERG

HC Berg


HC Bergin veistokset ja optiset installaatiot osallistavat katsojaa ja luovat vahvan interaktiivisen dialogin ympäristön kanssa. Bergin teokset herättävät kiinnostusta ymmärtää paremmin itseämme ja subjektiivista todellisuuttamme. Teokset koskettavat, viettelevät katsetta, ja vangitsevat katsojan osaksi tila-aikaulottuvuutta, jossa kuva, ajatus ja tuntematon kietoutuvat yhteen. Valo on pitkään toiminut Bergin taiteessa eräänlaisena primus motorina, ja sen avulla Berg pohtii olemassa olevaa, kyseenalaistaa totuttuja näkemyksiä itsestämme ja katseen rajoista.

Lisää kohdassa Taiteilijat